Grøn bekæmpelse


TrapMonitor understøtter grøn og bæredygtig rottebekæmpelse. Med EU's forbud mod at anvende gift præventivt er det blevet endnu vigtigere at opdage rotterne i tide. Med TrapMonitor opdager du skadedyrene i samme øjeblik, de ankommer, og du behøver ikke gå daglige runderinger. På den måde er du på forkant med et eventuelt rotteproblem, også uden at anvende gift.